Chỉ có 32,41% doanh nghiệp nhà nước công khai thông tin

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo tình hình công bố thông tin của DNNN. 

Tính đến 20/9/2016, đã có 140/432 DNNN nước thực hiện công bố thông tin, chiếm 32,41% số DNNN phải công bố. Tuy nhiên, nội dung công bố thông tin của các doanh nghiệp vẫn chưa đầy đủ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

Đơn cử, mới chỉ 64 DNNN công bố báo cáo tài chính năm 2015 trong khi thời hạn công bố là 31/5/2016. Báo cáo lương, thưởng năm 2015 cũng chỉ mới có 85 DNNN thực hiện, trong khi thời hạn công bố nội dung thông tin này là ngày 31/3/2016.

Trong số 31 tập đoàn kinh tế, tổng công ty (TCT) nhà nước phải công bố thông tin, thậm chí có đơn vị chưa công khai bất kỳ nội dung nào. TCT Giấy Việt Nam, TCT Thiết bị y tế Việt Nam là 2 trong số các đơn vị như vậy. Tuy nhiên, cũng có 1 đơn vị là TCT Quản lý bay Việt Nam đã thực hiện đúng hạn việc công bố thông tin.                              

Đan Nguyên