Cao su Phước Hòa ước đạt 621,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2018

(BĐT) - Theo báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Cao su Phước Hòa, đến ngày 31/12/2018, Công ty khai thác được 13.109 tấn mủ quy khô. Bên cạnh đó, Công ty cũng hoàn thành trồng tái canh 1.090 ha, đến cuối năm tỷ lệ cây sống 100% từ 4 tầng lá trở lên.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2018 Công ty đã thu mua được hơn 19.884 tấn mủ quy khô (trong đó thu mua nguyên liệu từ công ty con là 3,892 tấn) đạt  trên 118% kế hoạch năm. Đây cũng là năm thứ 8 Công ty có sản lượng thu mua trên 10.000 tấn.

Trong năm 2018, Công ty chế biến được 31.435  tấn mủ thành phẩm các loại, đảm bảo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Lũy kế tiêu thụ trong năm của Công ty là 31.514 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 32,97 triệu đồng/tấn, doanh thu cao su các loại đạt 1.046 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt lần lượt 1.721 tỷ đồng và 621,6 tỷ đồng, vượt 9% và 45% so với kế hoạch năm 2018.

 

Thế Anh