Cao su Bến Thành giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2017

(BĐT) - Công ty CP Cao su Bến Thành vừa có quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017. Theo kế hoạch mới, tổng doanh thu là gần 210,8 tỷ đồng, trong đó, doanh thu sản xuất kinh doanh là hơn 205 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 18 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu.

Cao su Bến Thành thay đổi kế hoạch kinh doanh cả năm 2017 trong khi chỉ còn vài tuần nữa sẽ kết thúc năm, như vậy nhiều khả năng các chỉ tiêu kế hoạch mới sẽ là kết quả thực tế cả năm 2017 của Công ty.

Hoàng Việt