Cảng Đoạn Xá dự kiến tăng vốn điều lệ gấp 7 lần

Theo tài liệu ĐHCĐ CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP), HĐQT Công ty sẽ trình ĐHCĐ phương án tăng vốn điều lệ lên gấp 7 lần thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, DXP trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 2:3. Theo đó, tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 11,8 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển.

HĐQT cũng sẽ trình ĐHCĐ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 50%. Tổng khối lượng cổ phiếu phát hành dự kiến gần 3,94 triệu đơn vị. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II/2016. Đồng thời, DXP cũng có tờ trình phát hành thêm gần 31,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/CP, tỷ lệ phát hành 1:4.

 

Theo T.Thúy
ĐTCK