Cà Mau: Hàng loạt lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhà nước bị kiểm điểm

Thực hiện chưa đúng quy định về công bố thông tin doanh nghiệp, hàng loạt lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhà nước ở Cà Mau bị kiểm điểm.
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau bị kiểm điểm vì chưa thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước năm 2017.
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau bị kiểm điểm vì chưa thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước năm 2017.

Ngày 14/8, nguồn tin của PV cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải vừa có công văn về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người quản lý doanh nghiệp (DN) nhà nước do chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin DN.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, công bố thông tin của các DN nhà nước nhằm bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của DN, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và của xã hội đối với DN nhà nước.

“Việc không thực hiện hoặc thực hiện công bố chưa đúng thể hiện sự hạn chế trong nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người được giao quản lý doanh nghiệp nhà nước”, công văn của Chủ tịch tỉnh Cà Mau nêu rõ.

Công văn của UBND tỉnh Cà Mau cũng xác định, trách nhiệm thực hiện là của Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty và trách nhiệm giám sát của kiểm soát viên.

Theo đó, đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thống nhất kiểm điểm, rút kinh nghiệm do chưa thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin DN nhà nước năm 2017 đối với ông Lê Thanh Hải (Chủ tịch kiêm Giám đốc), ông Võ Quốc Tiến (Phó Giám đốc, được Giám đốc ủy quyền công bố thông tin DN), ông Trương Thanh Tâm (kiểm soát viên).

Với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau, ông Nguyễn Tấn Văn (Chủ tịch kiêm Giám đốc), ông Trần Quốc Khải (Phó Giám đốc, được Giám đốc ủy quyền công bố thông tin DN), ông Ong Văn Bảo (kiểm soát viên) bị kiểm điểm rút kinh nghiệm do chưa thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin DN nhà nước năm 2017.

Với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, ông Trần Ngọc Thảo (Chủ tịch kiêm Giám đốc), ông Võ Công Đoàn (kiểm soát viên) bị kiểm điểm nghiêm khắc do chưa thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin DN nhà nước 2 năm 2016, 2017.

Bà Lâm Thúy Lan (kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ) bị kiểm điểm nghiêm khắc do để phát sinh việc công ty không thực hiện công bố thông tin DN trong 2 năm 2016, 2017. “Mặc dù đã phát hiện, nhắc nhở Chủ tịch công ty nhiều lần những chưa báo cáo chủ sở hữu theo quy định”, công văn nêu.

Đối với ông Trần Văn Hiếu (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ) đã không thực hiện công bố thông tin DN theo đúng quy định trong 2 năm 2016, 2017 (mặc dù đã được kiểm soát viên nhắc nhở). Vi phạm của ông Hiếu cần phải kiểm điểm xử lý theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn ngày 4/5/2018 của Văn phòng Chính phủ. “Do đó, giao Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm, xử lý theo đúng quy định”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.


Dân trí