Bộ Xây dựng “than” khó tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước

(BĐT) - Theo báo cáo tại hội nghị ngành ngày 15/1/2016, giai đoạn 2011- 2015, Bộ Xây dựng lên kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc diện trực thuộc

Theo báo cáo tại hội nghị ngành ngày 15/1/2016, giai đoạn 2011- 2015, Bộ Xây dựng lên kế hoạch cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp thuộc diện trực thuộc gồm: 14 Tổng công ty, 31 Công ty TNHH MTV, 14 Công ty con CPH cùng công ty mẹ và 2 Công ty con CPH độc lập. Kết thúc năm 2015, Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thành công tác CPH 10/14 Công ty mẹ - Tổng công ty trực thuộc, 4 Tổng công ty còn lại sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2016 gồm: Sông Đà, HUD và IDICO (dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý II/2016); riêng VICEM do đang thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu một số nhà máy xi măng nên dự kiến sẽ hoàn thành CPH trong năm 2016 và chính thức chuyển sang công ty cổ phần vào 1/1/2017.

Trong năm 2015, đã thực hiện thoái vốn 34 danh mục với giá trị đầu tư 674,90 tỷ đồng, thu về 701,71 tỷ đồng. Lũy kế kết quả thực hiện đến hết năm 2015, các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng đã thực hiện thoái vốn thành công 77/170 danh mục (đạt 45% kế hoạch), với giá trị vốn nhà nước hơn 1.820 tỷ đồng (đạt 35% kế hoạch), giá trị thực tế thu về hơn 1.989 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng thừa nhận, công tác CPH, thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại một số tổng công ty thuộc Bộ còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, các tổng công ty đang thực hiện CPH đa số có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, nên việc xử lý công nợ, xử lý tài chính, phương án sử dụng đất trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp để CPH gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện.     

Trâm Anh

Tin liên quan