Bổ sung vốn điều lệ cho DNNN tỉnh An Giang

(BĐT) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, nộp toàn bộ tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp còn tồn tại địa phương về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành; trên cơ sở đó, đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc cấp 70 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang theo phương án điều chỉnh vốn điều lệ đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính có ý kiến về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ và thẩm định phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang theo phương án của UBND tỉnh An Giang đã báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ.

PV