BIDV hỗ trợ thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng

(BĐT) - Từ tháng 11/2017, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh toán chi phí thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhờ đó doanh nghiệp sẽ nhanh chóng, dễ dàng thực hiện thanh toán phí đấu thầu, tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch đấu thầu, mời thầu.  
BIDV hỗ trợ thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng

BIDV là ngân hàng đầu tiên cung cấp giải pháp đồng bộ để triển khai dịch vụ thanh toán phí đấu thầu cho Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, góp phần khẳng định vị thế tiên phong, hàng đầu của BIDV trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp thanh toán/thu hộ tiên tiến, hiện đại, gia tăng các tiện ích sử dụng cho khách hàng. Dịch vụ này áp dụng rộng rãi cho các khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp là thành viên của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư cũng như các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thanh toán phí đấu thầu qua các kênh thanh toán của BIDV. Nhờ đó, khách hàng sẽ dễ dàng thanh toán phí nghiệp vụ đấu thầu ở bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet; tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch đấu thầu, mời thầu đồng thời được sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác của BIDV.

Phí đấu thầu được triển khai thu hộ qua đa dạng các kênh giúp khách hàng có nhiều lựa chọn như Ngân hàng điện tử BIDV (E-banking), Ủy nhiệm chi tự động hoặc tại quầy giao dịch BIDV.

Hồng Vân