“Bêu tên” DNNN không công bố thông tin

(BĐT) - Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của DNNN. Đây là đề nghị tại công văn hỏa tốc được Bộ KH&ĐT phát đi ngày 9/8.

Theo Bộ KH&ĐT, ngày 29/2/2015, Bộ đã có Công văn số 1270/BKHĐT-PTDN đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: khẩn trương xây dựng danh sách các DN phải thực hiện công bố thông tin và gửi về Bộ trước ngày 15/3/2016; theo dõi, đôn đốc các DNNN xây dựng và công bố các nội dung thông tin theo quy định. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/7/2016, mới có 7/22 bộ, ngành, 14/63 địa phương, 16/30 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin của DNNN theo yêu cầu.

Bộ KH&ĐT đang tổng hợp danh sách các DNNN thực hiện việc công bố thông tin không đầy đủ, không đúng quy định và công khai danh sách này trên địa chỉ http://business.gov.vn.                 

Nguyệt Minh