Báo cáo sai thời hạn, doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng

(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với Công ty CP Quản lý Quỹ Lộc Việt do báo cáo không đúng thời hạn một số báo cáo theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Quản lý Quỹ Lộc Việt báo cáo không đúng thời hạn Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét 2016, 2017; BCTC kiểm toán 2016; BCTC quý II, III, IV/2016, quý I, II/2017; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được soát xét tại ngày 30/6/2016; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được kiểm toán tại ngày 31/12/2016; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, Báo cáo tình hình quản lý danh mục đầu tư...     

Hoàng Việt