Ban QLDA đường Hồ Chí Minh công bố kết quả 2 gói thầu lớn

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 8 và Gói thầu số 9 thuộc Dự án Xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

2 gói thầu này sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Nội dung chính của Gói thầu số 8 là xây lắp đoạn Km12 - Km23+341,34 và cầu Dliê Yang (không bao gồm thảm bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông), thời gian thực hiện 15 tháng. Nội dung chính của Gói thầu số 9 là thảm bê tông nhựa và xây dựng hệ thống an toàn giao thông các gói thầu số 7, 8 từ Km0 - Km23+341,34, thời gian thực hiện là 6 tháng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 8, đã có 27 nhà thầu mua HSMT và 7 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, vượt qua 4 nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật, nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 8 là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn - Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam với giá trúng thầu 122,650 tỷ đồng (giá gói thầu 124,115 tỷ đồng, chênh lệch giảm 1,465 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,1%).

Đối với Gói thầu số 9, có 21 nhà thầu mua HSMT, 5 nhà thầu nộp HSDT, trong đó có 2 nhà thầu “lọt” qua vòng đánh giá về kỹ thuật gồm: Công ty CP 471 và Công ty CP Đường bộ Đắk Lắk. Nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Đường bộ Đắk Lắk với giá trúng thầu 78,273 tỷ đồng (giá gói thầu 79,211 tỷ đồng, chênh lệch giảm 938 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,1%).        

Khánh Ngọc