Bán 'con', OceanGroup giảm gánh nợ vay NCB hơn 290 tỷ đồng

Một đơn vị họ Ocean đã rời khỏi hệ thống là CTCP Chứng khoán Đại Dương (OCS). Sau đổi chủ, hiện CTCK này cũng đã đổi tên. Theo báo cáo tài chính vừa công bố của CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HoSE), quy mô tài sản hợp nhất của doanh nghiệp này đã giảm từ 5.355 tỷ đồng xuống còn 4.940 tỷ đồng, sau 3 tháng đầu năm.
Họ Ocean mất đi một thành viên, Chứng khoán Đại Dương hiện đã đổi tên thành Chứng khoán Everest
Họ Ocean mất đi một thành viên, Chứng khoán Đại Dương hiện đã đổi tên thành Chứng khoán Everest

Trong đó, thay đổi đáng kể nhất là giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết khi OGC đã hoàn tất bán toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Chứng khoán Đại Dương (OCS). Giá trị sổ sách của khoản đầu tư này là 429 tỷ đồng nhưng OGC đã phải trích lập dự phòng 136,5 tỷ đồng.

Chuyển nhượng phần vốn này là nguyên nhân chính giúp OGC thu lãi hoạt động tài chính 46 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ. Cùng đó, trong kỳ, gánh nợ với Ngân hàng Quốc dân cũng đã giảm 65% về còn 152 tỷ đồng, bao gồm 49 tỷ đồng nợ ngắn hạn và hơn 103 tỷ đồng nợ trung dài hạn.

Doanh nghiệp có khoản vay tại NCB đã quá hạn từ tháng 6/2015 được đảm bảo bằng cổ phần của công ty con CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH). Năm 2017, OGC cũng đăng ký bán OCH nhằm xử lý tài sản đảm bảo theo Hợp đồng cầm cố. Tuy nhiên, cổ phiếu không có thanh khoản nên OGC chỉ bán được một lượng nhỏ trong 32 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Thay vì áp dụng biện pháp giải chấp, OGC tự thu xếp nguồn tiền và đến nay chỉ còn 35% dư nợ ban đầu tại ngân hàng này.

Ngoài ra, so với thời điểm đầu năm, OGC giảm 154 tỷ đồng tiền mặt nhưng tiền gửi kỳ hạn 3-6 tháng tăng thêm 80 tỷ đồng.

Bán 'con', OceanGroup giảm gánh nợ vay NCB hơn 290 tỷ đồng - ảnh 1
Lỗ lớn từ các năm trước và năm 2017 khiến nguồn vốn của OGC chủ yếu phụ thuộc vào các khoản đi vay, phải trả. Giá trị khoản lỗ lũy kế đến cuối quý I xấp xỉ 2.865 tỷ đồng, tương đương 95,5% vốn điều lệ. Dù vậy, con số trên đã giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm nhờ kinh doanh có lãi kỳ vừa qua.

Lợi nhuận sau thuế quý I cao gấp 4 lần cùng kỳ, đạt 25,15 tỷ đồng. Ngoài nhờ hoạt động tài chính thu lãi tăng mạnh, chi phí tài chính cũng giảm do được hoàn nhập các khoản dự phòng đầu tư chứng khoán tăng giá và không phải trích thêm lãi vay.


NDH