Bà Rịa - Vũng Tàu: Bán bớt vốn nhà nước tại 6 doanh nghiệp

(BĐT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thành Long vừa đồng ý thông qua việc xây dựng danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016 - 2020. 
Bà Rịa - Vũng Tàu: Bán bớt vốn nhà nước tại 6 doanh nghiệp

Tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp các sở, ban, ngành liên quan rà soát, xem xét cách thức, giải pháp thoái vốn của các DN, tham mưu cho UBND Tỉnh; Sở Tài chính đánh giá lại hiệu quả của DN về vấn đề tài chính...

Theo danh mục do Sở KH&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng, có 6 DN bán bớt vốn nhà nước, trong đó Nhà nước chỉ tham gia dưới 50% vốn thực hiện theo lộ trình 2017 - 2018 và 6 DN bán hết vốn nhà nước theo lộ trình 2017 - 2020.              

Thu Giang