An Phát Holdings nâng sở hữu tại AAA lên 37,3%

Công ty cổ phần An Phát Holdings đã hoàn tất mua vào hơn 9 triệu cổ phiếu AAA của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát đã đăng ký mua trước đó.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Giao dịch thành công Anphat Holdings nâng lượng sở hữu cổ phiếu AAA từ hơn 53,29 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 31,9%) lên hơn 62,32 triệu cổ phiếu, tương ứng 37,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Nhựa An Phát.

An Phát Holdings là công ty do ông Phạm Anh Dương, Chủ tịch HĐQT của Nhựa An Phát, làm Chủ tịch. Bên cạnh đó ông Phạm Hoàng Việt, ông Nguyễn Lê Trung, ông Đinh Xuân Cường, Thành viên HĐQT của AAA cũng là Thành viên HĐQT của An Phát Holdings. Ông Đinh Xuân Cường cũng kiêm luôn vị trí Tổng Giám đốc của An Phát Holdings.


BNEWS