ALT trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8%

(BĐT) - Ngày 12/9 tới, CTCP Văn hóa Tân Bình (mã: ALT) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 8%.

Với lượng chứng khoán đang lưu hành là 5,74 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chi gần 4,6 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 1/10.

6 tháng đầu năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 68,59 tỷ đồng, tăng 5,91% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay của Công ty chỉ đạt 2,42 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 34,57% kế hoạch cả năm.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên, Công ty không đưa ra mục tiêu doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 8 tỷ đồng và 7 tỷ đồng, tỷ lệ chia cố tức dự kiến là 8%.

T.H