ADB hỗ trợ hoạt động thương mại cho DNNVV

(BĐT) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa ký thỏa thuận về Chương trình Tài trợ thương mại (TFP) của ADB, cung cấp bảo lãnh lên tới 20 triệu USD mỗi năm để hỗ trợ hoạt động thương mại ở Việt Nam.

Ông Steven Beck, Giám đốc TFP phát biểu: “Với thỏa thuận này, ADB và OCB sẽ hỗ trợ các công ty xuất - nhập khẩu, gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Thỏa thuận này sẽ giúp tạo ra tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm”. TFP hiện đã có 12 ngân hàng đối tác tại Việt Nam. Tới nay, Chương trình đã thực hiện 4.479 giao dịch, hỗ trợ các hoạt động thương mại trị giá hơn 6,9 tỷ USD ở Việt Nam. Trong số đó, khoảng 75% là tài trợ thương mại cho các DNNVV.

Theo đánh giá của ADB, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam liên tục gia tăng từ năm 2012, GDP tăng 6,7% trong năm 2015, mức cao nhất trong 7 năm qua, chủ yếu được thúc đẩy bởi làn sóng gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài và sản xuất phục vụ xuất khẩu. Trong đó, ít nhất 70% GDP của Việt Nam được tạo ra tại các đô thị và vẫn còn những thách thức to lớn trong phát triển, nhất là để bảo đảm tăng trưởng đồng đều hơn.

Thu Giang