9 tháng 2018, ANV báo lãi vượt 16% kế hoạch

(BĐT) - 9 tháng năm 2018, CTCP Nam Việt (mã: ANV) ước đạt 2.800 tỷ đồng tổng doanh thu và 290 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, Công ty hoàn thành 87,5% kế hoạch doanh thu và vượt 16% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Chỉ tính riêng trong quý III/2018, Công ty ước đạt 1.100 tỷ đồng doanh thu và 105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều tăng trưởng mạnh với cùng kỳ năm ngoái.

Quý IV/2018, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh sẽ đạt kết quả tương tự như quý trước. Qua đó, trong năm 2018, Công ty có thể đạt 3.600 tỷ đồng doanh thu và 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

T.H