8 tháng năm 2018, TCM hoàn thành 100% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

(BĐT) - Tháng 8/2018, CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (mã: TCM) ghi nhận mức doanh thu đạt gần 19,75 triệu USD, tương đương 463 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,66 triệu USD, tương đương 39 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng năm 2018, Công ty đạt 105 triệu USD doanh thu, tương đương 2.467,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 7,9 triệu USD, tương đương 185,65 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và 100% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2018.

T.H