6 tháng, PGI lãi 78 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch năm

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Petrolimex (PGI – HOSE) vừa có báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty.
6 tháng, PGI lãi 78 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch năm

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm nay, PGI đạt tổng doanh thu bảo hiểm gốc 1.170 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015 và hoàn thành 50% kế hoạch năm 2016 đề ra. Chi phí bồi thường bảo hiểm gốc 439 tỷ đồng, chiếm 37,5% doanh thu bảo hiểm gốc, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 78 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 65% kế hoạch cả năm.

Trong 6 tháng cuối năm, PGI phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh 2016 đã thông qua, đồng thời thực hiện nhanh chóng các bước thủ tục để thực hiện việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. 

Theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược ngoại của PGI, Công ty sẽ phát hành hơn 17,7 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ của PGI sau khi phát hành. Dự kiến, sau khi hoàn thành đợt bán cổ phần trên, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên 1.000 tỷ đồng.

Theo Lạc Nhạn
ĐTCK