6 tháng, FPTS lãi 98 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế quý II của FPTS đạt 40,2 tỷ đồng, tăng 24,68% so với cùng kỳ năm trước.
6 tháng, FPTS lãi 98 tỷ đồng

CTCK FPTS công bố doanh thu hoạt động quý II đạt 69 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 137 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng nhẹ (năm ngoái đạt lần lượng 63 tỷ và 125 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp trong quý II đạt 49 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 98 tỷ đồng.

FPTS cho biết, do thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay giảm 3,05% so với cùng kỳ năm trước (từ 22% xuống còn 20%), nên lợi nhuận sau thuế quý II của Công ty đạt 40,2 tỷ đồng, tăng 24,68%. Bên cạnh đó, kết quả này còn có sự đóng góp từ doanh thu quý II tăng 12,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý II vừa qua, Công ty nhận cổ tức đợt 2 năm 2015 của CTCP May Sông Hồng số tiền là 4,8 tỷ đồng.

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường quý II năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng giá trị toàn thị trường quý II năm nay là 187,7 nghìn tỷ đồng, tăng 37.000 tỷ đồng. Điều này cũng giúp doanh thu môi giới chứng khoán của FPTS tăng 24,41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Anh Việt
ĐTCK