6 tháng đầu năm, SD 4 lãi 12 tỷ đồng, hoàn thành 44% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (SD4 – HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã soát xét.
6 tháng đầu năm, SD 4 lãi 12 tỷ đồng, hoàn thành 44% kế hoạch năm

Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, SD4 ghi nhận tổng doanh thu đạt 423,2 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ; giá vốn hàng bán ở mức 358,2 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 65 tỷ đồng, tăng 17,11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của SD4 gấp 3 lần cùng kỳ, đạt gần 800 triệu đồng, chi phí tài chính cũng tăng 27%, ở mức xấp xỉ 24 tỷ đồng (trong đó chủ yếu là lãi vay hơn 22,1 tỷ đồng); chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng tổng cộng 25,86 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của SD4 đạt 12 tỷ đồng, tăng 17,54% so với cùng kỳ và hoàn thành 44,11% kế hoạch năm.

Theo báo cáo tài chính của SD4, tính tới cuối quý II, nợ phải trả của công ty là 875 tỷ đồng, lớn gấp 5,6 lần vốn chủ sở hữu, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn (779 tỷ đồng).

Theo Lạc Nhạn
ĐTCK