6 tháng đầu năm, FID ước đạt hơn 6 tỷ đồng lợi nhuận

Ông Bùi Đình Như, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID) cho biết, Công ty ước đạt hơn 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm, bằng 50% kế hoạch cả năm. 
6 tháng đầu năm, FID ước đạt hơn 6 tỷ đồng lợi nhuận

Đáng chú ý, riêng khoản lợi nhuận nhận được từ tiền trả cổ tức của các công ty con chiếm trên 65%. Cụ thể, FID được nhận cổ tức 2,805 tỷ đồng từ CTCP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (do FID sở hữu 51% vốn điều lệ).  Ngoài ra, với việc sở hữu 75% vốn điều lệ tại CTCP Xuất khẩu Nông sản Phí Nam (SEA), FID cũng nhận được khoản cổ tức đợt 1/2016 hơn 1,5 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ 20%.

Ông Như cho biết, việc đầu tư vào các công ty con bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, đây là cơ sở và động lực để Công ty tiếp tục đầu tư vốn vào các doanh nghiệp có ngành nghề đặc thù, mang lại doanh thu và lợi nhuận tốt cho Công ty.

Theo H.Vân
ĐTCK