6 tháng, CNG lãi ròng 70 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch

HĐQT quý II/2016 của CTCP CNG Việt Nam (CNG – sàn HOSE) vừa thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.
6 tháng, CNG lãi ròng 70 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch

Cụ thể, sản lượng khí tiêu thụ của CNG đạt 60,2 triệu Sm3, vượt 24% kế hoạch đề ra trong 6 tháng, trong đó miền Bắc đạt 13,2 triệu Sm3, vượt 28% kế hoạch và miền Nam đạt 47 triệu Sm3, vượt 23% kế hoạch.

Doanh thu trong kỳ đạt 431,7 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch.

6 tháng cuối năm, CNG sẽ xây dựng kế hoạch 5 năm và chiến lược phát triển để trình HĐQT phê duyệt; theo dõi và cập nhật số liệu về lĩnh vực LNG; tiếp tục triển khai thực hiện việc cung cấp CNG cho giao thông vận tải; triển khai cấp khí cho khách hàng Tôn Hoa Sen tại Ninh Thuận theo chỉ đạo của Tổng công ty khí Việt Nam.

Trong tháng 5 vừa qua, sau khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Phú Mỹ - ông Phạm Hồng Sơn, CNG đã có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Mạnh Thắng giữ chức Phó giám đốc Công ty.

Công ty cũng mới điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 127,1 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 30%. Như vậy, 6 tháng đầu năm, CNG đã hoàn thành 39,25% kế hoạch doanh thu và hơn 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Sau 3 phiên giảm khá mạnh liên tiếp, CNG đã lấy lại sắc xanh ngay trong đầu phiên sáng 28/6. Sau gần 1 giờ giao dịch, CNG tăng 0,3% lên 39.200 đồng/CP và khớp 12.050 đơn vị.

Theo T.T
ĐTCK