6 tháng 2018, LIKSIN báo lãi trước thuế gấp hơn 2 lần cùng kỳ 2017

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý II/2018 của Tổng Công ty LIKSIN, doanh thu thuần 6 tháng 2018 đạt 657,3 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ 2017. Lãi gộp đạt 95,1 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng trưởng với chênh lệch giữa doanh thu và chi phí đạt 22,3 tỷ đồng, tăng 500% so với 6 tháng 2017. Sau khi trừ đi các khoản chi phí quản lý, chi phí bán hàng và cộng thêm lợi nhuận từ hoạt động khác, LIKSIN đạt 67,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 83% so với cùng kỳ 2017.

Thế Anh