4 nhà thầu trúng 32 gói thầu sửa chữa lưới điện ở Bình Thuận

(BĐT) - Công ty Điện lực Bình Thuận (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho 32 gói thầu về sửa chữa lưới điện hạ thế các trạm biến áp thuộc các huyện: Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Bắc Bình. 32 gói thầu được tổ chức đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, loại hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 60 ngày.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Kết quả lựa chọn nhà thầu được Bên mời thầu công bố, có 4 nhà thầu trúng thầu 32 gói thầu sửa chữa lưới điện hạ thế các trạm biến áp, gồm: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng điện Phước Thịnh; Công ty TNHH Xây dựng Thiên Hải; Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng Thái Dương; Chi nhánh xây lắp điện Quốc Hiếu - Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây lắp điện Quốc Hùng.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng điện Phước Thịnh trúng thầu 12 gói thầu với giá trúng thầu từ 95,5 - 491,1 triệu đồng. Tổng giá trúng thầu của 12 gói thầu này là 3.773 triệu đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Thiên Hải trúng thầu 5 gói thầu với giá trúng thầu từ 312 - 402 triệu đồng. Tổng giá trúng thầu của 5 gói thầu là 1.751 triệu đồng.

Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng Thái Dương trúng thầu 4 gói thầu với giá trúng thầu từ 221 - 778 triệu đồng. Tổng giá trúng thầu của 4 gói thầu là 1.855 triệu đồng.

Chi nhánh xây lắp điện Quốc Hiếu - Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây lắp điện Quốc Hùng đã trúng thầu 11 gói thầu với giá trúng thầu từ 191 - 691 triệu đồng. Tổng giá trúng thầu của 11 gói thầu là 3.873 triệu đồng.               

Trần Tuyết