21,5 triệu cổ phiếu Cảng Nghệ Tĩnh niêm yết trên HNX

(BĐT) - Hơn 21,5 triệu cổ phiếu tương đương giá trị 215 tỷ đồng theo mệnh giá của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh vừa chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu NAP, giá tham chiếu 10.000 đồng/CP.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2015 và 2016 lần lượt là 10,6 tỷ đồng và 10,9 tỷ đồng. Công ty ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 26 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty gồm: kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan; bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa; Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển…. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ tại khu vực Cửa Lò chiếm tỷ trọng hơn 90% doanh thu cả Công ty.

                

Hoàng Việt