2 tổ chức xin cấp phép khai thác cát, đá tại Lào Cai

(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 2 hồ sơ đầu tiên xin cấp phép 2 loại khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, Công ty CP Khoáng sản Phúc Đạt nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường vào ngày 1/12/2017 tại điểm mỏ đá thôn Đá Đinh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Diện tích khu vực khoáng sản này là 5,49 ha.

Ngày 5/12/2017 Hợp tác xã Phúc Minh Hoàn nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm cát trên suối Sinh Quyền và trên suối Quang Kim tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Diện tích khu vực khoáng sản này là 5,44 ha.

Trần Tuyết