Yêu cầu khởi công dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội vào cuối tháng 9/2015

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, đảm bảo khởi công dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội vào cuối tháng 9/2015.
Yêu cầu khởi công dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội  vào cuối tháng 9/2015

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, đảm bảo khởi công dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội vào cuối tháng 9/2015.

 

Ông Nguyễn Quốc Hùng đánh giá, tuy công tác chuẩn bị đầu tư Dự án có nhiều chuyển biến tích cực nhưng do khối lượng công việc còn rất lớn nên các sở, ngành, UBND quận Hà Đông cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

 

Ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu, Sở Y tế gửi hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai trước đến Sở KH&ĐT thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 8/9/2015; Sở Xây dựng khẩn trương lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan và rút ngắn thời gian thẩm định Dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán, trình UBND Thành phố phê duyệt Dự án trước ngày 18/9/2015.

 

Sở KH&ĐT được giao kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tổng thể của Dự án; giải quyết nhanh các thủ tục có liên quan đến thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Quỹ Phát triển đất Thành phố, trình UBND Thành phố ứng trước vốn năm 2015 từ Quỹ Phát triển đất Thành phố cho Gói thầu “San nền, xây dựng tường rào bảo vệ mặt bằng, chống tái lấn chiếm”, đảm bảo đủ điều kiện khởi công công trình vào cuối tháng 9/2015.

T.T

ngocthanh