Yêu cầu giải trình việc Formosa tăng vốn đầu tư

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh cho ý kiến về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo hồ sơ Formosa đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, nếu tính tương đương theo USD thì Dự án điều chỉnh tăng vốn từ 11,03 tỷ USD lên 11,62 tỷ USD. Nhưng nếu tính theo VND thì tổng vốn đầu tư dự án lại giảm từ khoảng 248.250 tỷ đồng xuống 245.790 tỷ đồng, tức giảm 2.460 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn góp thực hiện Dự án tính theo cả VND và USD đều tăng thêm.

Từ nghịch lý này, Bộ KH&ĐT đề nghị tỉnh Hà Tĩnh và Formosa giải trình rõ lý do, cơ sở của sự thay đổi vốn đầu tư theo VND và USD, xin ý kiến cơ quan tài chính tiền tệ về việc này.

Trước đó, Formosa đã đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó nếu tính vốn đầu tư theo USD thì tăng vốn do điều chỉnh vốn đầu tư một số hạng mục, công trình, máy móc thiết bị theo thực tế, xây dựng mới xưởng than hoá học 18,5 triệu USD; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; tăng vốn góp từ 4,5 tỷ USD lên 5 tỷ USD.

 

Quang Minh