Yêu cầu bố trí vốn xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP.HCM

Bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) để thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng Trường Đại học Luật
Yêu cầu bố trí vốn xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP.HCM

Bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) để thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP.HCM là chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Riêng đối với việc xây dựng Cơ sở II của Trường Đại học Luật Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc chuyển địa điểm xây dựng từ huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội sang thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP.HCM thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật". Mục tiêu tổng quát của Đề án là tập trung nguồn lực tổng thể xây dựng 2 trường đại học này thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, có đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh; hệ thống chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo tiên tiến; cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, cơ sở thực hành và thư viện hiện đại, có mô hình quản trị tiên tiến; tạo chuyển biến mạnh về quy mô, chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý; cung cấp nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp và toàn xã hội nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Minh Hiếu

ngocthanh