Yêu cầu báo cáo tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng đường sắt

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tại Hội nghị giao ban quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt tháng 7/2015 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 8/2015, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Yêu cầu báo cáo tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng đường sắt

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tại Hội nghị giao ban quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt tháng 7/2015 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 8/2015, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đới Sỹ Hưng đã yêu cầu các đơn vị tập trung báo cáo tiến độ một số dự án trọng tâm triển khai trong tháng 7/2015 như tiến độ triển khai dự án Lắp đặt dàn chắn điện bán tự động, cần chắn điện bán tự động tại 300 điểm ngang đường sắt; tiến độ dự án Sửa chữa 14 cầu tuyến đường sắt phía Tây…

IMG

Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức lắp đặt thí điểm cần chắn điện bán tự động tại một số điểm ngang đường sắt

 Ảnh: Nhã Chi

Đối với tiến độ dự án Sửa chữa 14 cầu tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, ông Đới Sỹ Hưng cho rằng, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, vì vậy yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành hỗ trợ tối đa để đảm bảo tiến độ thông xe khai thác vào ngày 30/9 và thực hiện việc đưa đầu máy lớn lên tuyến phía Tây vào đầu tháng 10/2015.

 

Về dự án Lắp đặt dàn chắn điện bán tự động, cần chắn điện bán tự động tại 300 điểm ngang đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trước đó Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức lắp đặt thí điểm một số đường ngang, sau đó tiến hành đánh giá kỹ thuật, trình Bộ GTVT thẩm định thiết kế và ra quyết định triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng quy trình thiết kế kỹ thuật, vận hành và bảo trì các thiết bị lắp đặt tại 300 điểm ngang này. 

 

Để đáp ứng yêu cầu của Bộ GTVT và đảm bảo yêu cầu về tiến độ triển khai các dự án, các ban chuyên môn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đề xuất phương án giao tư vấn tập trung hoàn thiện hồ sơ thiết kế của 3 điểm ngang mẫu để Bộ GTVT và các vụ liên quan đánh giá (trước đó, Tổng công ty đã tiến hành lắp đặt thí điểm tại 61 đường ngang trên cả nước).

BK

ngocthanh