Xúc tiến đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất năng lượng sạch tại Quảng Ngãi

Công ty CF.Neilsen A/S (Đan Mạch), Công ty Daviwood và Công ty TNHH Chế biến lâm sản xuất khẩu Trường Kỳ đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với UBND tỉnh Quảng Ngãi để xúc tiến hợp tác, liên doanh đầu tư
Xúc tiến đầu tư xây dựng  Nhà máy sản xuất năng lượng sạch  tại Quảng Ngãi

Công ty CF.Neilsen A/S (Đan Mạch), Công ty Daviwood và Công ty TNHH Chế biến lâm sản xuất khẩu Trường Kỳ đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với UBND tỉnh Quảng Ngãi để xúc tiến hợp tác, liên doanh đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất năng lượng sạch Biomass từ gỗ phế thải và tận dụng tại Quảng Ngãi.

 

Tại Buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ hoan nghênh ý tưởng liên doanh hợp tác của các công ty trong lĩnh vực đầu tư phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; đồng thời khẳng định Quảng Ngãi là một trong những địa phương có tiềm năng và lợi thế về rừng và phát triển lâm nghiệp. 

 

Theo ý tưởng đề xuất của Công ty TNHH Chế biến lâm sản xuất khẩu Trường Kỳ, Công ty đang xúc tiến liên doanh với Công ty CF.Neilsen A/S và Công ty Daviwood; đồng thời đề nghị chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất năng lượng sạch Biomass, trên diện tích 4 ha, tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), với công suất 100.000 tấn/năm, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tổng vốn đầu tư Dự án dự kiến là 120 tỷ đồng.

 

Để xúc tiến thực hiện Dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các công ty hoàn chỉnh các thủ tục liên quan, trình cơ quan có thẩm quyền thống nhất chủ trương, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi và Dự án cũng được thụ hưởng những cơ chế chính sách ưu đãi liên quan của Trung ương và địa phương đối với lĩnh vực đầu tư phát triển nông lâm nghiệp.

BK - LĐ

ngocthanh