Xúc tiến đầu tư đô thị hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa thành lập Ban chỉ đạo Khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài) do Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban.

Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị trực thuộc xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án thành phần phát triển đô thị trong khu vực Nhật Tân - Nội Bài; xác định các dự án hạ tầng khung, nguồn vốn đầu tư và chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xác định các dự án phát triển đô thị chức năng theo quy hoạch, xem xét lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận theo quy định.              

Trần Kiên