Xuất khẩu dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng lớn

(BĐT) - Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, mặc dù đóng góp chủ yếu trong tổng giá trị xuất khẩu dịch vụ giai đoạn 2011 - 2015, nhưng ngành du lịch Việt Nam vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. 

Cụ thể, trong 5 năm qua, xuất khẩu dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng tới 67 - 71%/năm trong tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ, tuy nhiên xuất khẩu các dịch vụ tài chính, bảo hiểm vẫn chiếm tỷ trọng thấp (dưới 2% mỗi ngành). Xuất khẩu dịch vụ vận tải hàng không tuy phát triển nhưng tỷ trọng chưa cao; dịch vụ vận tải biển chậm phát triển do yếu về năng lực (giá trị xuất khẩu từ dịch vụ vận tải chiếm 20 - 26% tổng giá trị xuất khẩu dịch vụ).

Trong bối cảnh ngành du lịch còn nhiều tiềm năng để phát triển, trong khi năng lực phát triển các ngành dịch vụ khác còn hạn chế, Tổng cục Du lịch cho rằng, cần tập trung phát huy tiềm năng phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và coi đây là một trong những biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bích Khánh