Xem xét phân bổ vốn cho ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại cuộc họp về chi tiêu công cho biến đổi khí hậu (BĐKH) với một số bộ, ngành tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, để thực hiện các cam kết về tăng trưởng phát thải cac-bon thấp
Xem xét phân bổ vốn cho  ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại cuộc họp về chi tiêu công cho biến đổi khí hậu (BĐKH) với một số bộ, ngành tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, để thực hiện các cam kết về tăng trưởng phát thải cac-bon thấp, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khuyến nghị Chính phủ xây dựng một hệ thống quốc gia về đo đạc, báo cáo và thẩm định về xu hướng phát thải khí nhà kính. 

 

Theo Bộ KH&ĐT, nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện chính sách giảm nhẹ BĐKH hiện nay là đánh giá các hoạt động giảm nhẹ BĐKH và xây dựng các mục tiêu giảm nhẹ thống nhất cho giai đoạn sau năm 2020. Bên cạnh đó, các chính sách và quản lý của Chính phủ đối với các doanh nghiệp nhà nước về năng lượng cũng rất quan trọng và cần được đánh giá, vì các doanh nghiệp này thực hiện phần lớn những khoản đầu tư về năng lượng và bán năng lượng cho người dân. 

 

Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, cần có chính sách trong phân bổ vốn cho ứng phó với BĐKH để ứng phó một cách hiệu quả với nguy cơ BĐKH ngày càng gia tăng hiện nay. Những công việc quan trọng được thực hiện theo các kịch bản BĐKH cũng như theo các đánh giá về rủi ro và khả năng dễ bị tổn thương cũng cần được thực hiện cho tất cả các ngành và địa phương có liên quan để xác định và thực hiện các hành động trước những tổn thương liên quan đến BĐKH. Quá trình này, theo các chuyên gia phải được thể chế hóa để đảm bảo việc xây dựng khả năng chống chịu với BĐKH hiện nay được gắn với các kịch bản BĐKH đã dự báo. 

Ngô Trần

ngocthanh