Xem xét điều chỉnh dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất

Với đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) lần thứ 5 cho dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất của Công ty TNHH Guang Lian Steel (Việt Nam), UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, các nội dung mà nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Dự án lần này và phân kỳ tiến độ đầu tư làm 4 giai đoạn là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và khả năng thu xếp tài chính cho Dự án.
Xem xét điều chỉnh dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất

Với đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) lần thứ 5 cho dự án Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất của Công ty TNHH Guang Lian Steel (Việt Nam), UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, các nội dung mà nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Dự án lần này và phân kỳ tiến độ đầu tư làm 4 giai đoạn là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và khả năng thu xếp tài chính cho Dự án. UBND Tỉnh nhận định, nếu đơn phương xử lý chấm dứt và thu hồi Dự án sẽ không thuận lợi cho cả 2 bên (nhà đầu tư và cơ quan quản lý) vì nhiều lý do khác nhau, nên việc xem xét cấp GCNĐT điều chỉnh lần 5 cho Dự án nhằm tạo căn cứ pháp lý mới, làm cơ sở xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại có liên quan đến Dự án là cần thiết.

 

Bên cạnh đó, quan điểm của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến yêu cầu giữ nguyên các chính sách ưu đãi của Dự án như nội dung đã cấp tại GCNĐT điều chỉnh lần thứ 3 (năm 2008) là có cơ sở xem xét được, bởi Dự án đầu tư điều chỉnh lần này vẫn không làm thay đổi mục tiêu và quy mô công suất của Dự án đã được cấp GCNĐT trước đây

 

Do vậy, UBND Tỉnh đã có văn bản kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, sớm có ý kiến tham gia về các nội dung kiến nghị điều chỉnh Dự án của nhà đầu tư liên quan đến các vấn đề: quy hoạch mặt bằng Nhà máy và bến cảng chuyên dụng; phương án kỹ thuật và thiết bị phục vụ sản xuất, phụ trợ của Nhà máy; sản phẩm và cơ cấu sản phẩm của Nhà máy; tổng vốn đầu tư dự án (giảm từ 3 tỷ USD xuống còn 2 tỷ USD); phân kỳ đầu tư và tiến độ triển khai Dự án…

Trần Tuyết

ngocthanh