Xây Trung tâm điều hành, trạm thu phí trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam cho biết, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13A “Xây dựng Trung tâm điều hành giao thông và vận hành, bảo trì; xây dựng các Trạm thu phí và văn phòng
Xây Trung tâm điều hành, trạm thu phí  trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam cho biết, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13A “Xây dựng Trung tâm điều hành giao thông và vận hành, bảo trì; xây dựng các Trạm thu phí và văn phòng điều hành thu phí” thuộc dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt với giá gói thầu tạm tính là 547,42 tỷ đồng. 

 

Nguồn vốn thực hiện Gói thầu là vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Hợp đồng của Gói thầu là theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng. 

 

Theo Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 4844/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2014 là 34.516 tỷ đồng.

BK

ngocthanh