Xây khu trung chuyển hàng hóa tại Lạng Sơn và Cao Bằng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn và thành lập Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa
Xây khu trung chuyển hàng hóa tại Lạng Sơn và Cao Bằng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn và thành lập Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

 

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, UBND các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng căn cứ nhu cầu thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn Tỉnh và khả năng ngân sách địa phương để xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc triển khai xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu, tránh việc hàng nông sản xuất khẩu bị ép cấp, ép giá, giảm chất lượng khi chờ thông quan xuất khẩu.

 

Đồng thời, hai địa phương này được chỉ đạo chủ động làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và cơ quan liên quan để được hướng dẫn về cơ chế, chính sách thực hiện dự án theo quy định hiện hành; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đều nhằm mục tiêu xây dựng hạ tầng đồng bộ để cung cấp những dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu như tiếp nhận, đóng gói, bảo quản, làm thủ tục kiểm dịch, thông quan..., góp phần tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa, nhất là hàng nông sản, giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.

Thủy Dung

ngocthanh