Xây dựng xưởng bê tông gần 152 tỷ đồng tại Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

(BĐT) - HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng 3-2 vừa có Nghị quyết thông qua việc triển khai Dự án Đầu tư xây dựng công trình Xưởng bê tông Thạnh Phước với tổng mức đầu tư là 151,788 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong 2 năm 2016 - 2017 và dự kiến hoàn vốn trong 8 năm.
Xây dựng xưởng bê tông gần 152 tỷ đồng tại Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Xưởng bê tông Thạnh Phước chủ yếu sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Công suất thiết kế hàng năm của Xưởng là 50.000 cống bê tông các loại; 2.200 m3 sản phẩm cấu kiện bê tông khác; 18,5 triệu viên gạch không nung các loại.                

 

Bích Thủy