Xây dựng Quỹ đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp theo hình thức PPP

(BĐT) - Đó là đề xuất của Ban Kinh tế Trung ương tại Đề án “Đổi mới cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế” vừa đưa ra tại Hội thảo quốc tế “Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển DN”.

Theo Đề án, việc xây dựng mô hình Quỹ đầu tư cho DN khởi nghiệp theo hình thức PPP sẽ thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển và trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Quỹ đầu tư sẽ được đăng ký hoạt động theo mô hình công ty đầu tư tài chính và ủy thác đầu tư (công ty tự đầu tư cho hoạt động ươm tạo, phát triển DN khởi nghiệp đồng thời nhận ủy thác của các tổ chức, cá nhân khác để đầu tư cho DN khởi nghiệp). Nhà nước góp vốn dưới dạng tài sản trí tuệ và kinh phí; phía tư nhân sẽ quản lý Quỹ và tiếp tục huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân khác.

 

TH