Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang

(BĐT) - Công ty CP Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (thuộc Tập đoàn An Khánh) vừa được giao làm chủ đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Lục Nam công suất 100 MW trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và điều chỉnh tên gọi là Dự án Nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang. 

Bộ Công Thương được giao hướng dẫn UBND tỉnh Bắc Giang và nhà đầu tư triển khai các bước của Dự án theo quy định. Đồng thời lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh nâng công suất của Dự án trên cơ sở cân đối cung cầu hệ thống điện quốc gia, nguồn cung cấp than, tác động môi trường, công nghệ nhà máy, đấu nối vào hệ thống điện, hiệu quả Dự án…

Đại diện Công ty CP Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang cho biết: “Dự án sẽ được thực hiện theo hình thức PPP (hợp đồng BOO). Đến nay, tư vấn đang phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án”.

Minh Thủy