Xây dựng Nhà máy Điện sinh khối KCP Phú Yên

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung dự án Nhà máy Điện sinh khối KCP Phú Yên, tổng công suất 60 MW vào Quy hoạch điện VII.
Xây dựng Nhà máy Điện sinh khối KCP Phú Yên

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung dự án Nhà máy Điện sinh khối KCP Phú Yên, tổng công suất 60 MW vào Quy hoạch điện VII.

 

Cụ thể, giai đoạn 1 của Dự án có công suất 30 MW, vận hành trong các năm từ 2016 - 2017; giai đoạn 2 công suất 30 MW, vận hành trong các năm  từ 2017 - 2018.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ đầu tư làm rõ các vấn đề lưu ý của các bộ, ngành và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình lập, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định. Trên cơ sở đó, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng Dự án theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường.

 

UBND tỉnh Phú Yên được giao chỉ đạo việc lập quy hoạch nguồn nhiên liệu, quy hoạch hạ tầng giao thông, quy hoạch đất để phát triển Dự án.

Thuỷ Dung

ngocthanh