Xây dựng hệ thống chống lũ sông Cầu tại Thái Nguyên

(BĐT) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa giao Liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Phúc Lộc - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP khảo sát, lập đề xuất Dự án “Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, TP. Thái Nguyên” theo hình thức hợp đồng BT.

Liên danh nhà đầu tư sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhanh các thủ tục hành chính liên quan đến Dự án. Liên danh chịu trách nhiệm khảo sát địa chất, địa hình; thống kê các loại đất, hộ dân trong diện phải giải phóng mặt bằng và dự kiến tổng kinh phí GPMB; dự kiến các khu đất thực hiện hợp đồng đối ứng BT, trên cơ sở đó hoàn thiện việc lập Báo cáo đề xuất Dự án.

Bích Khánh