Xây dựng đường nối khu tái định cư dự án Thủy điện Lai Châu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa đồng ý bổ sung hạng mục công trình đường nối khu tái định cư thị trấn với thị trấn huyện Mường Tè (Lai Châu)
Xây dựng đường nối khu tái định cư dự án Thủy điện Lai Châu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa đồng ý bổ sung hạng mục công trình đường nối khu tái định cư thị trấn với thị trấn huyện Mường Tè (Lai Châu) vào dự án thành phần di dân, tái định cư thuộc dự án Thủy điện Lai Châu.

 

Theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thủy điện Lai Châu, chưa có hạng mục công trình đường giao thông nối khu tái định cư thị trấn với thị trấn huyện Mường Tè. Tuy nhiên, cả UBND tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Điện lực đều nhận thấy tuyến đường này là cần thiết đối với việc đi lại của dân cư khu tái định cư thị trấn.

 

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Tập đoàn Điện lực chịu trách nhiệm thu xếp vốn và thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục công trình nêu trên, bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng sau khi hoàn thành; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lai Châu trong quá trình triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư theo đúng các quy định hiện hành, phù hợp với quy hoạch thị trấn Mường Tè đã được duyệt, đảm bảo tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả công trình.

 TH-CD

ngocthanh