Xây dựng cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội

(BĐT) - Cơ sở 2 của Đại học Luật Hà Nội có tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng sẽ được xây dựng tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Dự án được xây dựng nhằm phát triển Đại học Luật Hà Nội thành trường đại học trọng điểm, đáp ứng nhu cầu của một trường đại học có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phục vụ công tác giảng dạy, học tập, thực hành và quản trị.                

Nguyễn Thủy