Xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Công Thương xây dựng các cơ chế đi trước, tạo tiền đề đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời
Xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Công Thương xây dựng các cơ chế đi trước, tạo tiền đề đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời để phát điện, trong đó tạo điều kiện để các dự án, các chương trình khai thác, sử dụng điện mặt trời được hưởng ưu đãi về đầu tư, giá điện và thuế.

Theo Quy hoạch điện VII, nhu cầu điện toàn quốc được dự báo sẽ tăng gần 10%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020. Cân đối trữ lượng tài nguyên cho thấy bên cạnh những nguồn năng lượng hóa thạch, Việt Nam phải sớm tính tới việc khai thác các nguồn năng lượng mới, nhất là nguồn điện gió, điện sinh khối, điện mặt trời...

Đánh giá tiềm năng, Việt Nam có tổng số giờ nắng trong năm từ 1.400 - 3.000 giờ, tổng lượng bức xạ trung bình khoảng 230 - 250 kcal/cm2 là mức khá trên thế giới, có thể phục vụ cho các nhu cầu phát điện, sấy, đun nấu,...

Công nghệ điện mặt trời tại Việt Nam vẫn là loại hình công nghệ mới, hiện chủ yếu là các dự án thí điểm, chưa nối lưới, chưa có dự án thương mại do trở ngại về giá thành cao, suất đầu tư lớn và chưa có cơ chế riêng về giá bán để bảo đảm thu hút đầu tư. 

Trước tình hình này, Bộ Công Thương cho biết, cơ chế phát triển điện mặt trời được xây dựng sẽ quy định về quy hoạch, mục tiêu cho phát triển điện mặt trời, đầu tư nối lưới, các vấn đề liên quan đến khởi công, vận hành, chấm dứt thực hiện dự án.

Trong chính sách hỗ trợ, các nhà quản lý sẽ quy định trách nhiệm mua bán điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới, các ưu đãi về vốn đầu tư, thuế, về đất đai. Đặc biệt, sẽ có khung giá bán điện nối lưới và những ưu đãi hỗ trợ đối với các dự án không nối lưới.

Các chính sách này, nhất là vấn đề giá sẽ được nghiên cứu kỹ từ tình hình thực tế, tham khảo kinh nghiệm các nước phát triển trong lĩnh vực này trên thế giới và trong khu vực.

NT-CD

 

ngocthanh