Xây dựng cầu vượt nút giao đường sắt Bắc - Nam với QL 21B theo hình thức PPP

Hạng mục xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường sắt Bắc - Nam với Quốc lộ (QL) 21B và Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 498 đoạn Km3+650 - Km7+916 vừa được Thủ tướng Chính phủ
Xây dựng cầu vượt  nút giao đường sắt  Bắc - Nam với QL 21B  theo hình thức PPP

Hạng mục xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường sắt Bắc - Nam với Quốc lộ (QL) 21B và Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 498 đoạn Km3+650 - Km7+916 vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương bổ sung vào Dự án Đầu tư xây dựng công trình quốc gia QL1 đoạn tránh TP. Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km215+775 - Km 235+885, tỉnh Hà Nam theo hình thức PPP (hợp đồng BOT).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thống nhất với UBND tỉnh Hà Nam về việc bổ sung và điều chỉnh Dự án theo đúng quy định, bảo đảm không tăng tổng mức đầu tư và không ảnh hưởng đến phương án tài chính của Dự án.

 H.B

ngocthanh