Xác định thứ tự ưu tiên để xây Khu liên hợp thể thao tại Thái Nguyên

Liên quan đến đề nghị của tỉnh Thái Nguyên về việc xây dựng Khu liên hợp thể thao trên địa bàn Tỉnh, tại buổi làm việc mới đây giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) với UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh đã ủng hộ chủ trương và đề nghị Thái Nguyên lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, có ý kiến về nội dung, quy mô công trình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Xác định thứ tự ưu tiên để xây Khu liên hợp thể thao tại Thái Nguyên

Liên quan đến đề nghị của tỉnh Thái Nguyên về việc xây dựng Khu liên hợp thể thao trên địa bàn Tỉnh, tại buổi làm việc mới đây giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) với UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh đã ủng hộ chủ trương và đề nghị Thái Nguyên lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, có ý kiến về nội dung, quy mô công trình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Về việc đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đại Từ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, ông Hoàng Tuấn Anh đề nghị Thái Nguyên có dự án cụ thể, gửi Bộ xem xét, hỗ trợ Tỉnh thực hiện việc xây dựng công trình theo kế hoạch, khi Chương trình mục tiêu về văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông ở trong và ngoài nước nhằm thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch tại địa phương, đặc biệt là thu hút đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc.

 

Ngoài ra, liên quan đến hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, ông Hoàng Tuấn Anh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát hạ tầng du lịch của tỉnh Thái Nguyên, lập dự án cụ thể gửi Bộ VHTT&DL để phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ kinh phí khi Chương trình mục tiêu về văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt.

 BK

ngocthanh