Xác định phạm vi đầu tư dự án xây dựng Quốc lộ 2 và mở rộng Quốc lộ 32 tại Phú Thọ

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải cùng ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về phạm vi đầu tư dự án Xây dựng đường Hồ Chí Minh từ Quốc lộ 2
Xác định phạm vi đầu tư dự án xây dựng Quốc lộ 2 và mở rộng Quốc lộ 32  tại Phú Thọ

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải cùng ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về phạm vi đầu tư dự án Xây dựng đường Hồ Chí Minh từ Quốc lộ 2 đến Hương Nộn và nâng cấp mở rộng Quốc lộ 32 từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ.

 

Cụ thể, phạm vi Dự án bao gồm: Đầu tư các hạng mục còn lại của cầu Ngọc Tháp và tuyến nối Quốc lộ 2 - Quốc lộ 32; Xây dựng đoạn tuyến theo quy hoạch đường Hồ Chí Minh đến xã Hương Nộn và kết nối vào Quốc lộ 32; Cải tạo Quốc lộ 32 từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải quyết định phạm vi chi tiết của Dự án theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

T.T

ngocthanh