Vượt qua thách thức trong thực hiện TPP

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã chính thức khai mạc sáng ngày 20/10, tại Hà Nội. Báo cáo trước Quốc hội về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ vượt qua thách thức, phát huy tối đa cơ hội, thuận lợi, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong thực hiện TPP.
Vượt qua thách thức trong thực hiện TPP

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã chính thức khai mạc sáng ngày 20/10, tại Hà Nội. Báo cáo trước Quốc hội về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ vượt qua thách thức, phát huy tối đa cơ hội, thuận lợi, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong thực hiện TPP.

IMG

Báo cáo về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một trong khoảng 30 báo cáo gửi tới đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

 Ảnh: Việt Dũng

“Đây là hiệp định toàn diện tiêu chuẩn cao nhưng cân bằng về lợi ích và có tính đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước thành viên; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát huy sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tạo nhiều việc làm mới. Việt Nam đã chủ động tham gia đàm phán hiệp định này ngay từ đầu với tư cách là quan sát viên đặc biệt, và trở thành thành viên chính thức từ tháng 11/2010”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo và cho biết: “Sau 5 năm, các nước đã kết thúc quá trình đàm phán vào ngày 5/10/2015. Trong quá trình đàm phán, Chính phủ nhiều lần báo cáo theo nghị quyết và chỉ đạo của Bộ Chính trị, bảo đảm lợi ích quốc gia, các nước tôn trọng thể chế chính trị và dành cho Việt Nam lộ trình hội nhập”. 

Theo thỏa thuận, các bên sẽ tiếp tục rà soát văn bản thủ tục để ký vào cuối 2015 hoặc đầu năm 2016. Sau đó, các nước sẽ tiến hành phê chuẩn Hiệp định theo quy định pháp luật của mỗi nước với mục tiêu là đưa Hiệp định có hiệu lực từ giữa năm 2017 hoặc đầu năm 2018. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, TPP sẽ tạo thêm nhiều cơ hội, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tăng mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần tăng trưởng kinh tế cao hơn, nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. “Đối với một số ngành hàng khả năng cạnh tranh còn thấp, đàm phán đã đạt được lộ trình với thời gian thực thi phù hợp để giúp các doanh nghiệp tái cơ cấu, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông tin đến Quốc hội.

Trước đó, tại cuộc Họp báo về Kỳ họp thứ 10, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ có khoảng 30 báo cáo gửi tới đại biểu Quốc hội, trong đó có báo cáo về việc kết thúc đàm phán TPP – một vấn đề mới. Sở dĩ có báo cáo này, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, là vì vấn đề này có liên quan đến Quốc hội trong việc sửa đổi luật liên quan đến việc gia nhập sao cho thông thoáng để doanh nghiệp hội nhập. 

 

GDP – điểm sáng của nền kinh tế năm 2015

Bên cạnh nội dung về TPP, báo cáo trước Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, người đứng đầu Chính phủ cho biết, trong 14 chỉ tiêu kế hoạch của năm 2015, ước tính có tới 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (có 8 chỉ tiêu vượt). Còn trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, có 9 chỉ tiêu không đạt, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng GDP nhưng chỉ tiêu này năm 2014 và 2015 đã có chuyển biến tích cực, vượt kế hoạch đề ra.

“Tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt trên 6,5%, cao nhất trong 5 năm qua, vượt kế hoạch đề ra (6,2%), bình quân 5 năm 2011 - 2015 đạt khoảng 5,9%/năm”, Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết thêm: ”GDP năm 2015 đạt khoảng 204 tỷ USD, bình quân đầu người là 2.228 USD (tính theo sức mua ngang giá là trên 5.600 USD)”.

Cụ thể hơn trong từng lĩnh vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, bình quân 5 năm, công nghiệp, xây dựng tăng 6,74%/năm; nông lâm thủy sản tăng 3,01%/năm; dịch vụ tăng 6,31%/năm. Đặc biệt, sản xuất công nghiệp phục hồi và tăng mạnh trong những năm cuối, dự kiến năm 2015 tăng khoảng 10%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%.

GDP tăng trưởng tích cực có nguyên nhân từ việc Chính phủ thực hiện quyết liệt các đề án về tái cơ cấu. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phân bổ vốn đầu tư theo kế hoạch trung hạn, tập trung cho các dự án quan trọng và vốn đối ứng ODA; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, ưu tiên xử lý nợ xây dựng cơ bản, cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội đã có chuyển dịch tích cực. Đầu tư công giảm từ 35,5% năm 2010 xuống còn khoảng 30% năm 2015, đầu tư của dân cư và doanh nghiệp trong nước tăng từ 36,1% lên 42%.

Đối với tái cơ cấu thị trường tài chính, đến tháng 9/2015, nợ xấu còn 2,9% (tháng 9/2012 là 17,43%) và đã giảm 17 tổ chức tín dụng; thanh khoản và an toàn hệ thống được bảo đảm, cung ứng vốn tốt hơn cho nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, hạn chế, yếu kém được chỉ ra tại báo cáo của Thủ tướng là kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc; cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, cơ cấu chưa hợp lý, bội chi còn cao; nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn. 

Quang Minh

ngocthanh